promotion image of download ymail app
Promoted
King 發問時間: 社會與文化語言 · 7 年前

可幫忙將越南文翻譯成中文嗎.....很急非常急

Ai đây nhở

Hjhj

Yêu quá cơ

điên rồi

Hp qua cơ

Hahaha

Hohoho

Kajakaks

Sac đúng là ngân hấp vừa coi video vừa cười,k đỡ đc hề hề

Buon cuoj chet mat thoj

Ha ha ha hấp quá à

Hjhj

Hhooooo

A thấy gen tỵ đó nha (*¯︶¯*)

Kaka

Sướng nhất thằng vang rùi đó

That la dang yeu

A ước đc như nó lắm nhưng chẳng đc hề hề,nặng nhìn cuộc sống nổi trôi thôi hài

Ác

ac ac

Khi nào up lên vài cái nữa nha n hấp,a thấy vui vui 1phần nào đó vì đc nghĩ lại cái thời tý tửng tý tửng khà khà khà.♡♥*^▁^*

Sao vay?

Kaka

Olala

Olele

K sao

Nghe noj ja ga ..

Hehe

De thuong

Dang yeu ma

Chj hog thay ah

Hehe

Haha

Chet mat thoj ”

Dau bung wa

Thj de thuog

dag ju lam c

akakakakakaka

tình cảm nh

Kaaa

Ngan nat

Kaaaa nho ck ma la cho ca lang deu

已更新項目:

我不要用翻譯機或網頁翻譯

4 個解答

評分
 • 7 年前
  最佳解答

  谁在提醒

  身体裡的愛

  高潮疯狂的通过

  哈哈哈

  呵呵呵

  嘿嘿嘿

  可以银行轉帳,看到有趣的影片,用電表檢測,甚至不耗電

  流暢可愛的外型

  哈哈哈有趣呵呵

  高級基因,精美磁牙亿元(*¯)¯*)

  卡卡

  最幸福的家伙响了鈴

  这是可爱的

  國際A級直流公约“,因为它太邪恶,甚至不用直流電,重量輕到只看到生活的喜剧

  交流交流(電)

  当几个更体面更有趣,搞笑一流的表演,因为可以直播,所以時間金錢沒有限制。♡♥* ^* ^▁

  为什么呢?

  卡卡

  Olala

  Olele

  看明星

  听音樂..

  呵呵

  照出

  可爱的

  趣味生活,而不是猪啊

  呵呵

  哈哈

  彈性座垫“

  中空腹部

  THJ德thuog

  蓝Ç菊DAG

  akakakakakaka

  情绪NH

  KAAA

  颜色NAT

  Kaaaa 香檳葡萄,全家的喜樂

  我用翻譯軟體翻的,不是很懂,總之像是什麼3C產品的廣告~

  參考資料: 即時翻譯軟體+我自己
  • Commenter avatar登入以對解答發表意見
 • 匿名使用者
  7 年前

  誰在這裡提醒

  Hjhj

  愛身體

  瘋狂的

  惠普通過

  哈哈哈

  HOHOHO

  Kajakaks

  囊真,銀行已看到有趣的影片,笑,甚至沒有DC測量K表

  奔cuoj模具thoj

  哈哈哈有趣呵呵

  Hjhj

  Hhooooo

  A基因,牙科億元(*¯)¯*)

  卡卡

  最幸福的傢伙響了瑞

  這是可愛的

  A直流公約“,因為它太,但沒有甚至DC,重量只看到生活的浮動喜劇

  邪惡

  交流交流

  當幾個更體面Ń有趣,搞笑1phan的表演,因為時間直流認為東東KHA黎黎。♡♥* ^* ^▁

  為什麼呢?

  卡卡

  Olala

  Olele

  ķ明星

  聽NOJ JA GA..

  呵呵

  照出

  可愛的

  CHJ生豬,而不是啊

  呵呵

  哈哈

  切特墊thoj“

  腹痛娃

  THJ德thuog

  藍Ç菊DAG

  akakakakakaka

  情緒NH

  KAAA

  顏NAT

  Kaaaa CK葡萄,但為全村

  • Commenter avatar登入以對解答發表意見
 • 7 年前

  用Bing翻譯成中文是這提醒我們是誰Hjhj愛的身體瘋了通過 hp哈哈哈哦快遞KajakaksSac 被認為是中等規模的銀行錄影,笑魅力 k đc 支援小丑小丑邦 cuoj chet 墊 thoj醫管局 Ha Ha 太清潔嗎?HjhjHhooooo基因的發現那約瑟夫 · 海頓 (* ¯ ︶ ¯ *)卡卡很高興為你我們去酒那拉 dang 立宇公約 》 以及解決但沒解決漂浮生活看沉重、 漂流唯一喜劇小丑小丑儲能電池交流交流當由幾個更多芽 n 清潔、 查找會因為你們認為預測是壞 tửng 壞 tửng 1phần 好玩好玩將不可逆轉地開始將不可逆轉地開始將不可逆轉地開始 ♡ ♥ * ^ ▁ ^ *為什麼借嗎?卡卡OlalaOleleK 的星星聽到 noj ja ga。呵呵德商信Dang 阮掛馬Chj 豬而不是啊呵呵哈哈Chet thoj 墊"DAA 湧現 waThj de thuogdag ju 林 cakakakakakaka這兩個的愛......

  • Commenter avatar登入以對解答發表意見
 • 誰在這裡提醒

  Hjhj

  愛身體

  瘋狂的

  惠普通過

  哈哈哈

  HOHOHO

  Kajakaks

  囊真,銀行已看到有趣的影片,笑,甚至沒有DC測量K表

  奔cuoj模具thoj

  哈哈哈有趣呵呵

  Hjhj

  Hhooooo

  A基因,牙科億元(*¯)¯*)

  卡卡

  最幸福的傢伙響了瑞

  這是可愛的

  A直流公約“,因為它太,但沒有甚至DC,重量只看到生活的浮動喜劇

  邪惡

  交流交流

  當幾個更體面Ń有趣,搞笑1phan的表演,因為時間直流認為東東KHA黎黎。♡♥* ^* ^▁

  為什麼呢?

  卡卡

  Olala

  Olele

  ķ明星

  聽NOJ JA GA..

  呵呵

  照出

  可愛的

  CHJ生豬,而不是啊

  呵呵

  哈哈

  切特墊thoj“

  腹痛娃

  THJ德thuog

  藍Ç菊DAG

  akakakakakaka

  情緒NH

  KAAA

  顏NAT

  Kaaaa CK葡萄,但為全村

  參考資料: Gxxxxe
  • Commenter avatar登入以對解答發表意見
還有問題?馬上發問,尋求解答。