MizzingCute 發問時間: 社會與文化語言 · 7 年前

麻煩請幫我翻譯 越南文翻中文(勿google翻譯)

các gu thời trang này hợp với em lắm đấy

2 個解答

評分
 • 慈悲
  Lv 7
  7 年前
  最佳解答

  các gu thời trang này hợp với em lắm đấy

  這些衣服的時代對我太適合了

  參考資料: 慈悲
 • Lv 4
  7 年前

  các gu thời trang này hợp với em lắm đấy

  這些衣服樣式很適合你 (我) 哦。

  參考資料: 我自己
還有問題?馬上發問,尋求解答。