MizzingCute 發問時間: 社會與文化語言 · 7 年前

麻煩請幫我翻譯 中文翻譯北越的越南文(勿google翻譯)

媽媽 我傳我的農會轉帳日期給妳 我有打電話去銀行問 銀行說有轉帳進去 那妳去刷銀行簿子沒有就算了 讓女兒欠錢 分期轉帳給妳 每個月5000~6000元 可以嗎

已更新項目:

媽媽還沒有時間 寄銀行存簿給女兒嗎 沒寄就算了

1 個解答

評分
 • 慈悲
  Lv 7
  7 年前
  最佳解答

  媽媽 我傳我的農會轉帳日期給妳 我有打電話去銀行問 銀行說有轉帳進去 那妳去刷銀行簿子沒有就算了 讓女兒欠錢 分期轉帳給妳 每個月5000~6000元 可以嗎媽媽還沒有時間 寄銀行存簿給女兒嗎 沒寄就算了me oi con se gui ngay thang tai khoan cua hoi nha nong cho me, con co goi dien cho ngan hang hoi , ngan hang noi co gui tai khoan di roi, vay ma di ngan hang xoa so ma van ko co thi thoi vay, de cho con gai vay tien va se tach ky ra de gui tai khoan cho me nhe, moi thang con gui tu 5000~ 6000 dong co duoc ko?me oi van con thoi gian de gui so tiet kiem qua ngan hang cho con gai ko neu me ko gui thi cung dang thoi vay

  參考資料: 慈悲
還有問題?馬上發問,尋求解答。