Yahoo奇摩知識+將於 2021 年 5 月 4 日 (美國東部時間) 終止服務。自 2021 年 4 月 20 日 (美國東部時間) 起,Yahoo奇摩知識+服務將會轉為唯讀模式。其他Yahoo奇摩產品與服務或您的Yahoo奇摩帳號都不會受影響。如需關於Yahoo奇摩知識+ 停止服務以及下載您個人資料的資訊,請參閱說明網頁。

越南文翻中文

女生朋友傳訊息給我

幫我翻譯ㄧ下

非常感謝!!

Đã 3 năm tôi và bạn quen biết không hẳn dài cũng không phải là ngắn nhưng hẳn rằng cả tôi và bạn đều rất hiểu nhau

Những tình cảm bạn dàng cho tôi đã khiến tôi rất cảm động

Bạn đã cho tôi nhiều nhưng chẳng có tương lai đẹp hơn

Tôi muốn giữ những kỉ niệm đẹp về bạn

Trong tôi luôn có bạn

I miss u

3 個解答

評分
 • ?
  Lv 7
  6 年前
  最佳解答

  Đã 3 năm tôi và bạn quen biết không hẳn dài cũng không phải là ngắn nhưng hẳn rằng cả tôi và bạn đều rất hiểu nhau

  我們相識已經三年了, 說長不長說短不短, 但肯定的是我們倆相互都很了解

  Những tình cảm bạn dàng cho tôi đã khiến tôi rất cảm động

  您對我的情感我非常的感動

  Bạn đã cho tôi nhiều nhưng chẳng có tương lai đẹp hơn

  您給我的很多但沒有更好的未來

  Tôi muốn giữ những kỉ niệm đẹp về bạn

  我希望擁有美好的回憶

  Trong tôi luôn có bạn

  在我心中永遠有您

  I miss u

  想念你

  bạn= 使用到這個人稱表示"您", 也就是沒到男女朋友的的關係, 只是朋友而已, 也許您沒給她有未來的希望, 所以只能如此吧!

  參考資料: 我是華僑也是越僑現在是呆胞
 • 6 年前

  3年已經和你知道我會不長也不短,但可以肯定,無論你和我都知道對方很

  你已經做了它的感情容易的,我很感動

  你給了我很多,但沒有更加美好的未來

  我想保持你的回憶

  我一直在你的

  我想念你

  參考資料: 爸爸
 • 3年對你我來說不長也不短,但可以肯定,無論你和我都知道對方很....(不確定)

  你已經做了很多,我很感動(不確定)

  你給了我很多,但沒有更加美好的未來

  我想保持你的回憶

  我一直在你的身旁

  我想念你

  *我是用Goole翻譯的,但有再修改,讓句子通順,我確定後面的意思,但前眠的還是得找專家....希望有幫到你:))

  參考資料: Goole翻譯
還有問題?馬上發問,尋求解答。