Yahoo奇摩知識+ 將於 2021 年 5 月 4 日 (美國東部時間) 終止服務。自 2021 年 4 月 20 日 (美國東部時間) 起,Yahoo奇摩知識+ 網站將會轉為唯讀模式。其他 Yahoo奇摩產品與服務或您的 Yahoo奇摩帳號都不會受影響。如需關於 Yahoo奇摩知識+ 停止服務以及下載您個人資料的資訊,請參閱說明網頁。

匿名使用者
匿名使用者 發問時間: 社會與文化語言 · 6 年前

請問越南文的公休怎麼翻?

請問會越南文的大大

"3/23(一)~3/25(三)公休"

這段話用越南文該怎麼寫呢?

感謝大大幫忙

已更新項目:

請問

4/7(二)~4/10(五)公休

這段話的越南翻譯...

感謝幫忙

2 個解答

評分
 • 6 年前
  最佳解答

  "3/23(一)~3/25(三)公休"" Đóng cửa vào ngày (Thứ Hai), 23 tháng 3 ~ (Thứ tư),Ngày 25 tháng 3 "

  2015-03-21 22:31:19 補充:

  4/7(二)~4/10(五)公休

  Thứ Ba ngày 7 tháng 4 đến Thứ saủ , ngày 10 tháng 4 đóng cửa

  參考資料: Me, ME
 • 6 年前

  3.23~3.25

  3/23 (a) đến 3/25 (c) của kỳ nghỉ phép

  4.7~10.4

  4/7 (hai) đến 10/4 (năm) nghỉ phép

  你可以下載GOOGLE翻譯喔

  參考資料: google翻譯
還有問題?馬上發問,尋求解答。