t
Lv 4
t 發問時間: 社會與文化神話與民間傳說 · 5 年前

年:庚(庚金,傷官)申(庚金傷官、壬水 正財、戊土比肩) 月:癸(癸水,偏財)未(己土比肩、丁火?

已更新項目:

年:庚(庚金,傷官)申(庚金傷官、壬水正財、戊土比肩)

月:癸(癸水,偏財)未(己土比肩、丁火偏印、乙木七煞)

日:己(己土,日主)酉(辛金食神)

時:癸(癸水,偏財)酉(辛金食神)

【行大運】此局自陽曆民國70年八月起運,一運十年,行運如下:

70 80 90 00 10 20 30(民國年)

甲 乙 丙 丁 戊 己 庚

木 木 火 火 土 土 金

75 85 95 05 15 25 35

申 酉 戌 亥 子 丑 寅

金 金 土 水 水 土 木

想請問105 年後大運為 亥水運途為何?

是否地支三金生亥水, 而又生木剋月支本命土呢???

2 個解答

評分
 • Hiro
  Lv 7
  5 年前

  未月己土,土旺身強,局中傷官吐秀,乃成土金傷官格,逢金水最喜。

  今乙未年36行丁亥運,大運見丁梟制食傷,流年乙木生助丁火剋金,不吉。

  但明年起亥運,金水順暢流通,大喜,丙申年見申金生亥水, 吉,卻須防丙印制庚金, 陰剋陰,其勢盡, 須財以制之, 破財消災。

  曾老師命理工作坊 hirotseng@kimo.com

  Attachment image
 • 5 年前

  癸己癸庚

  酉酉未申

  運(31-40)

  此盤夏去秋來, 金太旺, 取丁火為用. 明年丙申, 衰中有吉(夏季).

  請發問者回饋: 有見大師不同看法. 可否告知103甲午運程好或壞? 以定用神是否正確.

還有問題?馬上發問,尋求解答。