promotion image of download ymail app
Promoted
小新 發問時間: 社會與文化語言 · 3 年前

翻譯越南歌曲Vo yeu?

因為我對越南文還不是很熟,想知道這首歌真正的意思

有熟越南文的朋友請幫忙一下,謝謝~

Này người anh yêu hỡi lại gần đây với anh

Anh sẽ nói ra tương tư từ bao lâu chôn dấu

Em có biết rằng từ khi ta thuộc về nhau

Với anh tìm một ngày buồn thật khó khăn.

Này người anh yêu hỡi ghé sát môi em lại đây

Anh sẽ trao lên đôi môi kia bao yêu thương nhé

Để yên nhé và vòng tay sau lưng anh ôm chặt đi

Thấy không con tim anh nói rất cần em.

[ĐK:] 副歌:

Cứ mãi như vậy thì tình ta sẽ chẳng phai nhòa

Và một thời gian sau em sẽ là cô dâu

Dù anh luôn biết sẽ thật khó đến ngày mà anh luôn mơ thầm

Nhưng mong lắm ngày mà em là vợ yêu ơi!

Mỗi đêm anh nhìn lên trời cao luôn nguyện cầu

Mong rằng tình đôi ta sẽ mãi mãi được bền lâu

Tương lai sợ lắm cũng chẳng biết ta yêu nhiều hơn hay xa rời

Nhưng anh hạnh phúc vì hiện tại đang có em.

但我幸福因現在有妳

3 個解答

評分
 • 匿名使用者
  3 年前
  最佳解答

  Này người anh yêu hỡi lại gần đây với anh

  The one you love, and you are here

  你所愛的人,而你就在這裡

  Anh sẽ nói ra tương tư từ bao lâu chôn dấu

  You will say that is buried acacia forever

  你說會那是永遠埋藏的相思

  Em có biết rằng từ khi ta thuộc về nhau

  You know, since we belong to each other

  你知道, 因為我們屬於彼此

  Với anh tìm một ngày buồn thật khó khăn.

  It's hard to find a sad day.

  難以找到悲傷的一天。

  Này người anh yêu hỡi ghé sát môi em lại đây

  The one you love and your lips are closer

  你所愛的人與你雙唇更貼近了

   

  Anh sẽ trao lên đôi môi kia bao yêu thương nhé

  You'll give love through your lips

  透過你的雙唇去傳遞愛

  Để yên nhé và vòng tay sau lưng anh ôm chặt đi

  Let you turn back and embrace with arms

  讓你轉身和擁抱吧

  Thấy không con tim anh nói rất cần em.

  To see my heart that I need you.

  去看看我需要你的心靈

  [ĐK:] 副歌:

  Cứ mãi như vậy thì tình ta sẽ chẳng phai nhòa

  In this way, our love will never fade away

  這樣子, 我們的愛永遠不會消失

  Và một thời gian sau em sẽ là cô dâu

  I'll be your bride after a while.

  不久之後我會成為你的新娘子

  Dù anh luôn biết sẽ thật khó đến ngày mà anh luôn mơ thầm

  Though I know my dreaming days will be hard to go on.

  雖然我知道夢寐以求的日子要走下去不容易

  Nhưng mong lắm ngày mà em là vợ yêu ơi!

  Yet, I am hoping that day, dear wife!

  親愛的妻子, 我依然期待那一天

  Mỗi đêm anh nhìn lên trời cao luôn nguyện cầu

  Every night I look up to the sky and pray

  每天晚上,我仰望天空祈禱

  Mong rằng tình đôi ta sẽ mãi mãi được bền lâu

  Hoping that our love lasts forever.

  希望我倆的愛永遠長久

  But I'm happy because of you.

  可是因為你我感到快樂

  Tương lai sợ lắm cũng chẳng biết ta yêu nhiều hơn hay xa rời

  In the future, I'm afraid and not sure to keep in love or leave

  在將來, 我害怕也難以肯定會相愛下去還是離開

  Nhưng anh hạnh phúc vì hiện tại đang có em.

  Yet, I am happy because I have you now

  但我幸福因現在有妳

  • ...顯示所有留言
  • 天堂鳥
   Lv 7
   3 年前檢舉

   Dear 小新,

   感恩、感謝。對不起啦~越南文本來我不太懂, 但我真的很用心的去翻。

   那十點贈點本來沒什麼實質上的意義, 可...那應該是我在這裡最後的一個“最佳”啦!

   祝福您
   主佑

  • Commenter avatar登入以對解答發表意見
 • 3 年前

  The translation from Vietnamese/English Language:-

  Then your lovely pretty body devoting tender

  Who will speak out a matching uncenser

  Knowing by " somewhere-my-love" whose love falls

  Hardship on the nowhere floors.

  Lovers to her lips may be taken

  Silent reply so aptly spoken

  Caught from behind you utters

  Hugging from someone your master's

  Chorous:-

  Nothing further than no love(feeling expressed=) uttered

  A bride then she heart beat (caused=) fluttered

  Till silent scarcely more than (speak=)muttered

  Better than your bride's word bettered.

  This night I sat engaging in

  With love syllable expressing

  Our future knows I love all the more

  Now send into my bridegroom's(heart centre=) core !

  Our hearts rejoice singing in the choir.

  但我幸福因現在有妳.

  • Commenter avatar登入以對解答發表意見
 • 3 年前

  不是翻譯英文啦, 雖然我大概知道意思,

  但這樣不給分喔~

  而且有些不太通順, 甚麼叫from you denser , 翻成中文不太對

  • Commenter avatar登入以對解答發表意見
還有問題?馬上發問,尋求解答。