promotion image of download ymail app
Promoted
國峰 發問時間: 社會與文化語言 · 9 個月前

求越南語翻譯中文~謝謝?

Thanh xuân như một tách trà ăn cho ngập mặt mới là thanh xuân

目前還沒有任何回答喔!
快來成為第一個回答的人。