求越南語翻譯中文~謝謝?

Đừng vì một cơn sóng ác mà ghét cả đại dương
1 個解答 1