promotion image of download ymail app
Promoted
國峰 發問時間: 社會與文化語言 · 8 個月前

求越南語翻譯中文~謝謝?

Đừng vì một cơn sóng ác mà ghét cả đại dương

1 個解答

評分
  • 8 個月前
    最佳解答

    不要做邪惡惡行小浪 而痛恨厭惡整個海洋.

    • Commenter avatar登入以對解答發表意見
還有問題?馬上發問,尋求解答。