promotion image of download ymail app
Promoted
帥哥 陳 發問時間: 社會與文化語言 · 1 個月前

誰能幫我把這段越南文翻成中文?

誰能幫我翻譯這段越南文 翻成中文完整的意思

người tôi yêu tên . Lộc

A là chồng là cầu vòng ấm áp

    E là vợ là cục nợ đời anh

1 個解答

評分
  • 4 星期前

     我愛這個名字。位置

    阿是老公是溫暖的彩虹橋

        E是他妻子的債務局生活

還有問題?馬上發問,尋求解答。